ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązek informacyjny RODO

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-22 07:44:46 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Obowiązek informacyjny
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2  z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPU I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej RODO) informujemy, że
 
Administratorem Danych Osobowych jest:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Iławie, ul. Tadeusza Kościuszki 33A, 14-200 Iława,
 
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych:
Kontakt: tel. 89 6448141 wew.23, e-mail: lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 
Celem przetwarzania danych osobowych
Jest realizacja obowiązków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 650) w celu wykonywania zadań nadzoru budowlanego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.650),
Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.)., oraz niezbędnych do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.
W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Udostępniamy dane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 
Każdy ma prawo
- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania danych osobowych – poprawiania,
- do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z działania ogólnych zasad i aktów prawnych funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego.
Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez wykorzystywanie instrumentu profilowania.
« powrót do poprzedniej strony