ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Pozwolenie na użytkowanie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-30 08:15:45 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zamieszczone poniżej wzory formularzy nie są drukami obowiązującymi 
czyli wynikającymi wprost z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zmianami). 
Formularze te mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, 
ułatwiający złożenie właściwych dokumentów.

Załączniki