ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2022-10-31
Termin składania dokumentów
2022-11-15 00:00:00
Stanowisko
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Orzecznictwa i Kontroli
Lp: 2
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania dokumentów
2018-12-27 15:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
PINB w Iławie